Samarbeid med Norsk Nukleær Dekommisjonering

Bakgrunn

Norge har hatt et suksessfullt nukleært forskningsprogram helt siden 1951, da vi ble det 6. landet i verden med en kjernereaktor. Kjerneteknisk infrastruktur ble en hjørnestein for den tekniske kompetansen i fastlandsøkonomien, og ble brukt til blant annet å Les mer