Klimavenner for Kjernekraft er en medlemsbasert opplysningsorganisasjon. Vi trenger derfor støtte både i form av frivillig innsats og økonomiske bidrag, og aller helst vil vi ha deg med på laget som medlem!

Lyst på kjernekraft-stasj?

Du kan donere til vår bankkonto: 4202.02.27014 eller vippse

Foreningen drives på frivilig basis hvor alle midler går til drift av nettsted, offentlige arrangementer, publisering av artikler og annonser og lignende aktiviteter som støtter vårt formål. Vi går gjennom regnskapet og diskuterer det med våre medlemmer på hvert årsmøte.