Bli medlem

Klimavenner for Kjernekraft er en medlemsbasert opplysningsorganisasjon. Vi trenger derfor støtte både i form av frivillig innsats og økonomiske bidrag. Du kan gi et bidrag ved å kjøpe noe i butikken eller ved å overføre til Klimavenner for Kjernekrafts bankkonto: 4202.02.27014 .

Foreningen drives på frivilig basis hvor alle midler går til drift av nettsted, offentlige arrangementer og publisering av artikler og annonser.

Viser alle 4 resultater