Bli medlem / Støtt oss

Klimavenner for Kjernekraft er en medlemsbasert opplysningsorganisasjon. Vi trenger derfor støtte både i form av frivillig innsats og økonomiske bidrag. Du kan gi et bidrag ved å kjøpe noe i butikken, ved å overføre til Klimavenner for Kjernekrafts bankkonto: 4202.02.27014 eller ved å vippse.

Foreningen drives på frivilig basis hvor alle midler går til drift av nettsted, offentlige arrangementer, publisering av artikler og annonser og lignende aktiviteter som støtter vårt formål.

Butikk med Klimavenner for Kjernekraft-stasj:

https://shop.spreadshirt.no/klimavenner-for-kjernekraft/all

Butikk for medlemsskap og donasjoner:

Viser alle 5 resultater