Vil du støtte vårt arbeid? Meld deg inn i dag!

Dersom du ønsker å støtte oss uten å melde deg inn, eller hvis du ønsker å støtte oss enda mer enn bare vanlig medlemskap, er det mulig å gi bidrag i form av donasjoner:

Lyst på kjernekraft-stasj?

Du kan donere til vår bankkonto: 4202.02.27014 eller vippse

Foreningen drives på frivilig basis hvor alle midler går til drift av nettsted, offentlige arrangementer, publisering av artikler og annonser og lignende aktiviteter som støtter vårt formål. Vi går gjennom regnskapet og diskuterer det med våre medlemmer på hvert årsmøte.