Bli medlem / Støtt oss

Klimavenner for Kjernekraft er en medlemsbasert opplysningsorganisasjon. Vi trenger derfor støtte både i form av frivillig innsats og økonomiske bidrag. Du kan gi et bidrag ved å kjøpe noe i butikken, ved å overføre til Klimavenner for Kjernekrafts bankkonto: 4202.02.27014 eller ved å vippse.

Foreningen drives på frivilig basis hvor alle midler går til drift av nettsted, offentlige arrangementer, publisering av artikler og annonser og lignende aktiviteter som støtter vårt formål.

Viser alle 5 resultater