1 års medlemsskap

200 kr

1 års medlemskontingent

1 års medlemskontingent

1 års medlemskap i Klimavenner for Kjernekraft fra betalingsdato.

Medlemskapet løper til du sier det opp. Vi sender faktura for kontingenten en gang i året. Dersom denne ikke betales innen fristen, vil medlemskapet avsluttes.

Vi tar kontakt når du har meldt deg inn.

Bruk "Kontakt oss"-siden hvis du ikke har mulighet for å betale kontigent.