Hvilken elektrisitetsmiks er den optimale? Bør vi fortsette med vannkraften og kun bygge ut vind- og solkraft, kun kjernekraft eller en god blanding? Det har svenskene undersøkt for oss

Svenskt Näringsliv har publisert en rapport som sammenligner ulike nullutslippscenarioer for 2050. Både 100 % fornybart (uten kjernekraft) og teknologinøytralt (kjernekraft er en av mulighetene).
De har kjørt simuleringer og prøvd å minimere systemkostnadene (totale kostnader for kraftproduksjon, kraftnett osv).
Konklusjonen er klar:
Tenker vi teknologinøytralt så får vi lavere utslipp, lavere strømpriser, lavere systemkostnader, mindre råkjøring av vannkraften, halvert naturinngrepene og vi trenger ikke bygge så mye kraftnett. Tabellen her viser en oppsummering
 

Oppsummering av funnene i rapporten. Det teknologinøytrale scenarioet (kjernekraft tillatt), vinner med en knockout!

Her ser vi at det optimale er å fortsette med dagens vannkraft, ha rundt 50 % kjernekraft og resten vindkraft. Kjernekraften ligger i bunn og leverer strøm døgnet rundt, og vannkraften brukes til å fylle hullene til vindkraften når det ikke blåser.

Litt av grunnen til at det blir lavere systemkostnader når man tillater kjernekraft er at man ikke trenger å bygge ut så mye produksjon som ses i bildet nedenfor.

Installert effekt for ulike scenarioer. De teknologinøytrale scenarioene begynner på TN, og de fornybare på F.

Det viser seg også at solkraft og havvind ikke er lønnsomt fra et system/samfunnsperspektiv i flere av scenarioene. Det skyldes at solkraft leverer strøm liten del av tiden, og mest når vi trenger den minst (på sommeren når våre land i sør produserer solstrøm). Og havvind + kraftkabler langt til sjøs er rett og slett for dyrt.

Rapporten kan du lese her

Tore Kanstad

Tore Kanstad

Styremedlem, M. Sc. Elektroteknologi

Tore er utdannet elektroingeniør ved Danmarks Tekniske Universitet.

Nå bor han i Trondheim og utvikler løsninger for elektrifisering av transportbransjen.