Figurene viser hvordan spådommene til forskeren Lion Hirth fra Potsdaminstituttet fra 2013 stemmer overens med faktiske data frem til i år. Tallet «Capture Rate» beskriver hvor godt et kraftverk får betalt i forhold til gjennomsnittlig strømpris. Som eksempel betyr en capture rate på 1 (100 %) at man selger strømmen til gjennomsnittspris.

Tenk deg at du eier en kiosk som selger iskrem, men at du kun kan selge is på regnværsdager. Samtidig kan konkurrenten din selge is hver dag gjennom sommeren. Hvem av dere får best betalt? Litt sånn er det når ulike typer kraftverk skal selge strøm:

I 2020 skrev vi en artikkel som forklarte hvorfor ulike typer kraftverk påvirker strømprisen på ulike måter, og hvilke som er billigste for Norge som helhet. Et av hovedpoengene var at en høy andel sol- / vindkraft er veldig dyrt. Det skyldes at de ødelegger for seg selv ved såkalt priskannibalisering som går ut på at når det blåser på en vindmøllepark, så blåser det også på naboparkene, og da er det vanskelig å få solgt strømmen sin til fornuftig pris.

Dette høres kanskje åpenbart ut? Ja, men flere kritiserte oss for å mene dette, selv om vi viste til solid forskning. Modellene var ikke riktig mente kritikerne, men nå har det gått litt tid, og forskningen har vist seg å stemme som man kan se i figuren over. Her ser man at sol- og vindkraftverk får mye dårligere betalt enn andre kraftverk fordi de produserer strøm på dårlige tidspunkt (når det trengs minst). Høyere andel sol/vind gjør problemet værre. Også NVE-sjef Kjetil Lund sier seg enig i at priskannibalisering kan være et problem med mye havvind.

Hva betyr det for oss? Vel, det betyr at vi bør være forsiktige med å ha for høy andel sol- og vindkraft i kraftsystemet vårt, og at vi ikke kun kan peke på det såkalte LCOE-begrepet og si at visse kraftverk er billige.

Du lurer kanskje på hvordan dette vil se ut for kjernekraftverk?

Vel, de produserer jo døgnet rundt gjennom hele året så de får betalt snittpris i markedet (capture rate på 100 % i figuren over). Et kjernekraftverk kan også planlegge de regelmessige brenselsbyttene til perioder med lav strømpris som på sommeren og dermed få enda bedre betalt enn snittet (capture rate over 100 %).

Tore Kanstad

Tore Kanstad

Styremedlem, M. Sc. Elektroteknologi

Tore er utdannet elektroingeniør ved Danmarks Tekniske Universitet.

Nå bor han i Trondheim og utvikler løsninger for elektrifisering av transportbransjen.