Klimavennene i media

Øystein skriver om 30 år med feilslått klimapolitikk. https://klassekampen.no/utgave/2021-10-16/hvorfor-skjer-det-ingenting
Kjetil utfordrer MDGs syn på kjernekraft i Avisa Dag og Tid

Klassekampen:
Øystein Heggdal forklarer hvordan Fukushima viser hvor trygt kjernekraft er. Så får han svar av kjernekraftmotstanderen Susanne Urban. Øystein svarer tilbake og det er ikke tvil om hvem som vant diskusjonen!
https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/ny-gronn-atomdeal/