Klimavennene i media

Klassekampen:
Øystein Heggdal forklarer hvordan Fukushima viser hvor trygt kjernekraft er. Så får han svar av kjernekraftmotstanderen Susanne Urban. Øystein svarer tilbake og det er ikke tvil om hvem som vant diskusjonen!
https://www.nationen.no/motkultur/kronikk/ny-gronn-atomdeal/