Se del 2 av opptaket av seminaret “Kjernekraft i Vestland?” som ble avholt i mai i Bergen. Del 1 kan du se her.

Der spør vi: Kan kjernekraft være en del av Vestlands fremtidig Norges mest prominente foredragsholdere innen temaet kjernekraft skal hjelpe oss å belyse dette i et halvdagsseminar. Kjernefysiker (PhD) Sunniva Rose, professor (NTNU) Jan Emblemsvåg, CEO i M Vest Energy, Jonny Hestammer og sjefsingeniør i Seaborg Technologies, Eirik Eide Pettersen vil holde informative innlegg om kjernekraft generelt og om lokale muligheter spesielt. Vi vil her fokusere på dialog og sette av god tid til spørsmål fra salen. Avslutningsvis vil vi også avholde en debatt, med Terje Søviknes (FrP) som debattleder. I Klimavenner for kjernekraft er vi partinøytrale og legger opp til bred politisk representasjon i debattpanelet.

Vi beklager den dårlige lydkvaliteten som skyldtes en feil på mikrofonen.