Olje- og energidepartementet oppnevnte 11. februar 2022 en energikommisjon som skal kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft og at norske strømkunder fortsatt skal ha rikelig tilgang på fornybar kraft. I tillegg til industriaktører og andre miljøvernorganisasjoner, sendte vi i KfK selvfølgelig et inspill til kommisjonen som du kan finne her.

Ellers var bar de andre innspillene preg av to ting: et ønske om å ta vare på naturen, og et skrik fra industrien om mer (og stabil) strømtilgang. Skal begge ønskene oppfylles er det ikke mange alternativer 😉

Skrevet av Tore