Hvorfor kjernekraft?

Her ser vi på noen av grunnene til å bruke kjernekraft.

Menneskeliv

Kjernekraftverk slipper hverken ut drivhusgasser eller annen luftforurensning, og kan rulles ut i stor skala for å spare mange liv. Kjernekraft glimrer nemlig med desidert færrest dødsfall i forhold til mengde elektrisitet.

Klima

Klimaforandringene er en realitet og vi har dårlig tid. Et så vanskelig problem som klimaforandringene krever en vitenskapelig basert strategi der man ser på hvilke løsninger vi har , hvor mye de forurenser og hvilke av disse som raskest mulig kan gjøre oss uavhengige av fossile brensler. Det viser ser nemlig at kjernekraftverk er effektive til dette, mens solceller og vindmøller er ganske dårlige. Her sammenligner vi ulike strategier for å avkarbonisere raskest mulig.

Naturinngrep

Menneskene bruker mer og mer av naturen, og det er snart ikke mye ubebørt natur igjen. Da kan det være en fordel å velge den energiformen som beslaglegger minst areal og bruker minst ressurser. Kjernekraft er nemlig den kraftformen med lavest arealbruk. For eksempel bruker vindkraft flere hundre ganger mer areal for å generere samme mengde energi.

Pris

Kjernekraft er en av de billigste grønne kraftformene, og er mye billigere enn f.eks. vindkraft. Et eksempel på det er strømprisene i Frankrike og Sverige vs. Tyskland og Danmark. Forklaringen finner du her.

Drikkevann

I store deler av verden er drikkevann en begrenset ressurs og mange steder går det hardt utover både lokalbefolkning og grunnvann. Sånn trenger det ikke være! Kjernekraftverk kan kombineres med avsaltningsanlegg til å produsere store mengder ferskvann.

Norge trenger grønn energi

«Norge har allerede grønn strøm» har du kanskje hørt? Ja, det stemmer det, men vi trenger mer for å klare det grønne skiftet. Og vi trenger CO2-fri varme. Vi har nesten ikke flere tilgjengelige vassdrag igjen, og det er heller ikke særlig populært å rasere flotte fjellområder med en 100 meter høy vindmølle på hver topp. Løsningen er derfor å bygge et par mindre kjernekraftverk som kan forsyne husstander og kraftkrevende industri med grønn strøm og varme. De kan for eksempel ligge i fjellhaller.