Ingen kraftformer er perfekte. Her ser vi på ulempene ved kjernekraft.

Avfall

Kjernekraftverk lager strøm og varme, men også radioaktivt brensel og annet avfall. Avfall med halveringstider på tusenvis av år. Her kan du lese hva man kan gjøre med avfallet, hvordan noe brensel kan brukes på nytt og hvor mye det er snakk om. Kanskje er det ikke så ille som du tror. Eller så kan du lese om hvordan Sverige og Finland har knekt koden.

Ulykker

«Hvis det først går galt, så går det skikkelig galt» har du kanskje hørt? Tsjernobyl– og Fukushima-ulykkene er eksemplene på det. Disse artikkelene går gjennom ulykkenes konsekvenser og setter de i sammenheng med andre typer kraftverk. Og, en sammenligning av sikkerheten ved forskjellige typer kraftverk finner du her.

Pris

Selv om kjernekraftverk er billige å drifte, er de ikke billige å bygge. Byggekostnadene telles i milliarder og prossessen krever mange sikkerhetstiltak. Og rentekostnadene er høye for de landene som velger å ta lån. Til gjengjeld produserer de flere gigawatt strøm og varme døgnet rundt i mange tiår. Så hvordan er egentlig prisen på kjernekraft sammenlignet med de andre kraftformene? Og er det god butikk?

Tid

Klimaendringene skjer nå, og vi har det travelt med å redusere CO2-utslippene. Da er det vel dumt å bygge store komplekse kraftverk? Her ser vi på utbyggingshastighetene til ulike kraftformer.