Norcems fabrikk i Brevik trenger et skikkelig langskip for å kunne kutte utslippene. (Bilde fra Norcem)

Norcem i Brevik er Norges største enkelte utslippskilde. Her pumpes 800 – 900 tusen tonn CO2 ut i atmosfæren hvert år. Sammen med Aker Solutions og staten skal Langskip-prosjektet fange 400 tusen av disse tonnene. Ca halvparten altså. De skulle gjerne fanget mer, men CO2-fangsten begrenses av mengden grønn varme de har tilgjengelig.

For regjeringen sier «Fordi Norcem legger opp til å benytte restvarme fra sementfabrikken som innsatsfaktor i CO2-fangstanlegget, er det tilgangen på restvarme som avgjør hvor stor andel av utslippene som kan fanges

Utslippene ved sementproduksjonen er sammensatte. Mesteparten kommer fra at CO2 forlater selve sementen (eller klinkeren), og resten kommer fra at sementen varmes opp til hele 1500 °C! Dette skjer vanligvis med å brenne fossiler. Her ser du en forklaring av prosessen:

Men her har heldigvis vi i Klimavenner for Kjernekraft en løsning!

Kjernekraftverk lager nemlig ikke kun grønn strøm. De lager også grønn varme. Mye varme ved høy temperatur! Et eksempel på det er Dual-Fluid reaktoren som opererer ved 1000 °C. Se introen her:

Dual-fluid høytemperatursreaktor

Så hva er Klimavenner for Kjernekrafts løsning på dette?

Jo, vi foreslår å bruke et høytemperaturkjernekraftverk som f.eks. Dual-Fluid til å

  • Lage CO2-fri varme
  • Bruke litt av varmen fra kraftverket til å varme opp klinkeren til 1000 °C
  • Bruke litt av varmen til å lage CO2-fritt hydrogen. Det er mye lettere ved høye temperaturer
  • Bruke det grønne hydrogenet til å varme klinkeren det siste stykket opp til 1500 °C
  • Bruke resten av varmen til CO2-fangst av den CO2-en som forlater klinkeren. Her trenger vi hjelp av Aker
  • Lage strøm til industriparken i nabolaget

Kort sagt: Vi vil ned mot null utslipp!