“Vi er stjernestøv” – En anmeldelse

Sunniva Rose skriver om fysikk og kjernekraft i boka “Vi er stjernestøv”. I en tid der klimaet endrer seg, natur ødelegges av vindturbiner og sinte demonstranter stikker kjepper i hjulene til ‘grønne’ kraftutbygginger er det ikke lett å vite hva …...